Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 7 - Jun. 2004  (Lest 2574 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 16:38

Tema: Kraftmangel og for lite nedbør?

Klipp: Det rettes for tiden et sterkt fokus mot verdens ferskvannsressurser. 2003 var FNs ferskvannsår, 22. mars er erklært som internasjonal vanndag, og i april i år var FNs Kommisjon for bærekraftig utvikling, ledet av vår egen miljøvernminister Børge Brende, samlet i New York for blant annet å finne ut hvordan 500 mill. mennesker skal skaffes drikkevann innen 2015...

Loggført