Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 1 - Des. 2003  (Lest 4040 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 13:44

Tema: Vann er vårt viktigste gode. Vi kan ikke leve foruten, hverken vi eller naturen forøvrig.

Klipp: I Norge er det i henhold til både tradisjon og Vannressursloven slik, at ingen kan ha eiendomsretten til ferskvann. Eiendomsrett får man først når vannet er øst opp i bøtte eller pumpet inn i vannverket...

Loggført