Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Publiek-publieke samenwerking is van essentieel belang voor het halen van de Mil  (Lest 2785 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 15:25

(3. 3. 2006)

Kommentar: Et åpent brev som en koalisjon av nederlandske NGOer har sendt til minister van Ardenne og statssekretær Schultz-van Hagen i nederland om sine bekymringer vedrørende deres fokus på tvungen privatisering av vannforsyninger i u-land i bytte mot utviklingshjelp - på tross av at samtlige Nederlandske vannverk er offentlige, og at Nederlands nasjonalforsamling nylig har vedtatt en lov mot konkurranseutsetting av Nederlands meget effektive og bærekraftige vannverkssystem. Det hører med til historien at Norge hører til den samme pressgruppen (G10-landene) i utviklingsspørsmål som Nederland gjør, og derfor fronter den samme politikken.

Utklipp: Deze maand vindt in Mexico City het Vierde Wereld Water Forum plaats (16-22 maart). De ondergetekende organisaties, drinkwater experts en anderen staan volledig achter de Nederlandse beleidsdoelstelling om miljoenen mensen in ontwikkelingslanden aan betrouwbaar en betaalbaar drinkwater te helpen. De ondertekenaars maken zich echter zorgen over het gebrek aan coherentie in het kabinetsbeleid ten aanzien van toegang tot drinkwater in ontwikkelingslanden en de grote nadruk die gelegd wordt op het vergroten
van de rol van de private sector via publiek-private samenwerking.

Hele artikkelen: http://www.corporateeurope.org/publiek-publiek.pdf

Loggført