Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 70 Grønne sertifikater  (Lest 4459 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Mandag 12. Oktober 2009, kl. 20:01

   
 


 Av

TORSTEIN BYE, Fagdirektør, Statistisk sentralbyrå
MICHAEL HOEL, Professor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo


(Se også Vannposten nr. 8, 13, 44, 53 ,54, 61 og 67)Grønne sertifikater – dyr og formålsløs fornybar moro
Den norske regjeringen har inngått en avtale med den svenske regjeringen om et felles grønt sertifikatmarked for elektrisitet, og de politiske partiene i Norge kappes om å fremheve et slikt marked som redningen for energi- og klimaproblemene.

Det synes som man i iveren har glemt helt banale økonomiske poenger. Ved å studere markedseffektene av slike sertifikater vil man raskt finne at virkningen slett ikke vil være slik man synes å tro, verken for energimarkedet
eller klima.Miljøbevegelsen
Hvorfor er det så mange i miljøbevegelsen som er positive til grønne sertifikater og andre subsidier til vindkraft og annen fornybar energi? Trolig skyldes det en sammenblanding av årsak og virkning.

En streng klimapolitikk rettet direkte mot CO2-utslipp vil gjøre fornybar energi mer lønnsom og ikke-fossil energi vil delvis erstatte fossil energi. Men det følger ikke av dette at det motsatte er tilfelle.

Subsidier til fornybar energi vil ikke i seg selv gi lavere utslipp av CO2. Dette gjelder spesielt for Norge med sin spesielle kraftsektor (nesten utelukkende vannkraft) og tilknytning til EUs kvotemarked. Men det gjelder også mer allment: Subsidier kan gi fornybar energi som i stor grad kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, fossilt basert energi. Dessuten blir utslippene i kvotemarkedet uendret.


Hva er grønne sertifikater – og hva er
virkningen i energimarkedet?

...............


Loggført