Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

MCPFE - Workshop om skog og vann i Tyrkia  (Lest 3831 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Onsdag 20. Mai 2009, kl. 12:19

Vann ingen selvfølge
Skog: Tilgang på nok vann og rent vann er ingen selvfølge i mange deler av verden. I regi av den europeiske skogpolitiske prosessen MCPFE er det denne uka en workshop om skog og vann i Tyrkia.

Dette er en oppfølging av en resolusjon fra MCPFE i Warsawa i 2007.

Les mer om MCPFE på egen nettside
Dele kunnskap og styrke samarbeidet
 
Mer enn 110 deltakere fra mer enn 30 land vil delta på denne workshopen om skog og vann i Antalya i Tyrkia. Tilgang på nok vann og rent vann er ingen selvfølge i mange deler av verden, og vannforsyningen er mange steder truet av over-forbruk og forurensning. Gjennom Warsawa-resolusjonen om skog og vann la ministrene vekt på den sentrale rollen et bærekraftig skogbruk har for å ta vare på vannkvaliteten. Hovedmålet med workshopen er å bidra til å utvikle en sterkere kobling mellom sektorene skog og vann, og fremme implementeringen av resolusjonen om skog og vann.

Norge har lederskapet for MCPFE
Ministerkonferansene for beskyttelse av Europas skoger, MCPFE, er et skogpolitisk samarbeid som samler de europeiske land og en rekke internasjonale og frivillige organisasjoner om strategier for å møte utfordringer og muligheter som skogsektoren i Europa står overfor. MCPFE er den viktigste skogpolitiske samarbeidsprosessen i Europa. Siden oppstarten i 1990 har det vært arrangert fem konferanser. Det har i tillegg vært gjennomført et omfattende samarbeid om å følge opp beslutningene som de skogansvarlige ministrene har tatt. Norge har fra 1.1.2008 lederskapet for MCPFE.

Skog: Tilgang på nok vann og rent vann er ingen selvfølge i mange deler av verden.


Co-ordinating Policies for Forest and Water Resources

Forest management, supply of good-quality fresh water, and watershed

management are closely related. At the most recent Ministerial Conference on the

Protection of Forests in Europe (MCPFE), in Warsaw in 2007, the ministers

endorsed a Resolution on Forests and Water. As an important step towards

implementing this commitment, a workshop on Forests and Water begins today in

Antalya, Turkey. More than 110 participants from more than 30 countries in

Europe, Central Asia, the Middle East and North Africa will attend this important

meeting, which ends on Thursday, 14 May. The workshop is jointly organised by

Turkey, Switzerland, the MCPFE, the UNECE Water Convention and the FAO.

The availability and quality of clean water in many regions of the world is increasingly threatened

by overuse, misuse and pollution. Sustainable forest management and water quality are closely

linked, so their relationship is a critical issue that must be accorded high priority. Through the

Warsaw Resolution on Forests and Water, which was adopted at the 5th MCPFE, the ministers

emphasised the vital role of sustainable forest management in protecting water quality and in

overall watershed management. The MCPFE member countries committed themselves to

maintaining and enhancing the protective functions of forests for water and soil, as well as for

mitigating local water-related natural disasters through sustainable forest management, and

public and private partnerships. They stressed the importance of developing, improving and coordinating

policies for forest and water resources management.

Share Knowledge and Strengthen Co-operation

The workshop on Sustainable forest management and influences on water resources –

Co-ordinating policies on forests and water will examine the multiple inter-relations and mutual

influences of forests and water, how countries approach this, and how it could be reflected in

forest and water policies. The main goal of the workshop is to contribute to the development of

stronger linkages between the two sectors, and to promote the implementation of the Resolution

on Forests and Water.

The workshop gives an outstanding opportunity for communication, dialogue and collaboration.

Experts working with forest and water issues will share their knowledge and experiences to

further strengthen their co-operation.

The workshop is bringing together experts from the pan-European and UNECE region and

neighbouring states.

Background information:

The MCPFE

The MCPFE is the pan-European policy process for the sustainable management of the

continent’s forests. It develops common rules for its 46 member countries and the European

Community on ways to protect and sustainably manage forests. Founded in 1990, it is a

continuous process which has led to achievements such as the Sustainable Forest Management

Principles, which are now being applied to 95% of Europe’s forests. High-priority topics of the

MCPFE are the elaboration of principles for sustainable production of bio-energy and biofuel

from forests, and to enhance the role of forests in mitigating climate change, securing water

supplies and protecting against droughts and floods. These are highly topical issues on the

political agenda in Europe. Other important tasks are to develop a framework for future forest

collaboration and to explore the possibilities for a legally binding instrument on forests in Europe.

Norway currently holds the chairmanship of the MCPFE.

For further information, please contact:

MCPFE Liaison Unit Oslo

Kristin Dawes, Communications and Public Affairs

Mobile +47 941 49 351

e-mail: kristin.dawes@mcpfe.org

www.mcpfe.org

Loggført