Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Høring: Lov om offentlig vann og avløp  (Lest 5673 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Fredag 3. April 2009, kl. 18:18

Miljøverndepartementet har nå sendt ut på høring forslag til lov om offentlig vann og avløp. Forslaget er utarbeidet av Statens forurensingstilsyn, SFT.

http://www.regjeringen.no/pages/2172682/Horingsnotat_offeierskap_avlop.pdf

Høringsfristen er 15. juni.

Vannbevegelsen kommer tilbake til saken.

Loggført