Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 66 Norge og verden  (Lest 2850 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Torsdag 2. April 2009, kl. 13:56


Da vi begynte å interessere oss for vannforsyningen i Norge for 7 år siden, trodde vi, som de fleste, at vannforsyningen er offentlig. Etter hvert oppdaget vi at den er eiet av abonnentene. I mange tilfeller driftes den av kommunen. Men kommune og vannforsyning er aldri ett og det samme!
Siden oppdaget vi at situasjonen var tilnærmet lik i Sverige og Danmark.
Deretter fant vi ut at heller ikke Bolivia er så ulik Norge.

Nå har vår representant i Istanbul under World Water Forum gjort en undersøkelse  vedrørende betalingsmåten  i forskjellige land. Alle de spurte betaler vannavgift på egen regning.

Betyr det at de er direkte medeiere i egen vannforsyning?  - Både Ja og Nei.
- Ja, fordi det innebærer at hele kostnaden belastes abonnentene.
- Nei, fordi noen politikere urettmessig har solgt eller konkurranseutsatt vannforsyningen.

Loggført