Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 65 2009 En trussel mot verdens fattige  (Lest 2937 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Fredag 27. Februar 2009, kl. 15:45....... Hvis vannforsyningen i Norge kommersialiseres, slik det er skjedd med strømforsyningen, vil det ikke bare få betydning for oss i Norge. Ett er eksempelets makt.  Langt verre er det at vi i tillegg til å frata fremtidige generasjoner råderetten over landets ferskvannsressurser også åpner vannforsyningssektoren i EU og WTO. Det vil få betydning for befolkningsgrupper som er vanskeligere stilt enn oss, både økonomisk og når det det gjelder tilgang til ferskvann.


Vi må ikke la oss friste til å se fortjeneste i vannforsyningen. Men i solidaritet med dem som er vanskeligere stilt enn oss, tilbakevise ethvert forsøk på kommersialisering   .......

Loggført