Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Brudd på kabel over Oslofjorden. Du og jeg betaler boten på 1 mill kr. pr. dag  (Lest 12655 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Fredag 12. Desember 2008, kl. 12:28

Våren 2008 havarerte to av de tre sjøkablene i sentralnettet som krysser Oslofjorden. Disse er viktige for Norges krafteksport til Sverige.

Havariene har gitt og gir fortsatt store begrensninger i eksportkapasiteten fra Sør-Norge.

NVE varsler mulige overtredelser av flere enkeltbestemmelser i regelverket.

Det gjelder at Statnett har brukt for lang tid til å gjenopprette skadene og at selskapet kan ha for dårlige rutiner for overvåkning og ettersyn av kablene. NVE mener også at Statnett ikke har anstrengt seg nok for å få de rette instanser til å fjerne miner og ammunisjon på og ved kabelen i 2007.
De har heller ikke varslet NVE i henhold til varslingskravene som gjelder ved store hendinger i kraftssystemet.

NVE varsler at det vil bli gitt konkrete pålegg om retting av avvikene og at fristen kan bli 1. mars 2009.

NVE vurderer å treffe vedtak om tvangsmulkt i form av dagbøter på 1 million kroner per dag dersom denne fristen ikke overholdes. I tillegg vil Statnett kunne bli ilagt et overtredelsesgebyr.

Systemet med bøter skyldes et EU-direktiv. Det er egentlig Kommisjonen som gir bøter, men  Grunnloven tillater ikke at andre enn norske myndigheter gir bøter. Derfor er det overlatt til NVE å stå for inndriving av bøtene.

Hvem betaler så bøtene i siste instans? Du og jeg, selvfølgelig!

Statnett har frist til 15. januar 2009 til å uttale seg om saken .


Loggført