Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 64 - Des. 2008 - Krav til regjeringen  (Lest 3355 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Mandag 8. Desember 2008, kl. 14:17

Utfordringene for retten til vann kan enkelt oppsummeres i 4 punkter:

1.   Eierskapet til vannverkene
2.   Eierskap til vannet
3.   Konsesjonsrettigheter og
4.   Fortjenestemuligheter
(...)

Samvirkene synes å være EU’s og WTO’s  akkileshæl, og en enestående sjanse til å torpedere kapitalinteressenes strategi.

I tillegg til å organisere vannverkene som abonnentsamvirker, trengs også 3 andre tiltak.

Det er nødvendig å endre reglene for selvkostberegning. Kapitalkostnaden i selvkostregnskapet gjør det mulig å beregne fortjeneste, og fremdeles kalle det selvkost. Denne muligheten må fjernes, for å unngå at vann kan betraktes som vare.

Det er også nødvendig å endre Vannressursloven, slik at en grunneier bare kan eie grunnen under eller over vann, ikke selve vannet. Ingen bør kunne eie vann i naturen.

Og for det fjerde må Olje- og energidepartementet forby NVE å gi konsesjon for drikkevannsuttak til kraftverk. Det er ikke hjemfall på små kraftverk. De kan selges til hvem som helst, og retten til vann følger med i salget.Loggført