Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 63 - Des. 2008 - Internasjonal angrepsstrategi  (Lest 3069 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Torsdag 20. November 2008, kl. 15:34

Om du vil styre et land, ta kontroll over maten. Om du vil styre en region, ta kontroll over kraftressursene. Om du vil styre verden, ta kontroll over bankene. Men viktigere enn bankene er vannet!

Verden
Det finnes en rekke internasjonale nettverk som arbeider for at private kapitalinteresser skal få kontroll over verdens ferskvannsressurser:
World Water Council, World Water Commission, the Global Water Partnership... m.m.fl.
...

EU
I november ble det arrangert en konferanse med tema ”Hvordan redde Europas vann”.
...

Norge
Norge og Nord-Europa vil ikke mangle vann grunnet klimaendringer. Vi er derimot utpekt til å forsyne Kontinentet med rent vann (og ren energi). Ja, la oss gjerne hjelpe til. Men vannet må ikke bli en kilde til inntekt!

Selger vi vann med fortjeneste, vil EUs regelverk, ikke minst Tjenestedirektivet, omfatte vannforsyningen og vi vil for all tid miste kontrollen over vannet.

Det samme vil være tilfellet om våre vannverk engasjerer seg kommersielt i andre land. Hjelp til utbygging av vannforsyning i andre land må være reell hjelp og foregå uten fortjeneste.

Mottiltak:

Regjeringen kan
1) vedta at vannverkene skal registreres som samvirker,
2) fjerne fortjenestemulighetene i selvkostbegrepet,
3) endre Vannressurslovens punkt om eierskap til vann,   
4) gi forbud mot at kraftverk får konsesjon for drikkevanns-                          uttak.


Loggført