Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 62 - Nov. 2008 - Allmenn vannforsyning  (Lest 3005 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Tirsdag 11. November 2008, kl. 16:54

Prinsipper for en allmenn vannforsyning

De følgende kriterier er basert på en fundamental overbevisning om at vann er et felles gode, at tilgang til vann er en udiskutabel rett, og at vann ikke kan privatiseres eller kommersialiseres (behandles som en vare). Vannforsyningen må være allmenn og fellesskapsbasert. Disse prinsippene deles av vannbevegelser over hele verden. I tillegg søker folkebevegelsene å revitalisere og styrke felles og allmenn vannforsyning basert på nedenstående kriterier.
       

Loggført