Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Nei til nye strømmålere  (Lest 12896 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Torsdag 30. Oktober 2008, kl. 13:05

Slutt på de gamle strømmålerne i 2013?

Et forslag fra NVE som nå er ute på høring, vil føre til en engangsutgift på gjennomsnittlig kr. 1.800 pr. abonnent, som vil føres på nettleien. Økte årlige utgifter er med stor usikkerhet beregnet til 380,- kr.

NVE anbefaler at det installeres nye og avanserte strømmålere hos alle landets husstander og andre som har ”gamle” mekaniske strømmålere. NVE regner med at alle målere kan være skiftet ut innen utgangen av 2013.
NVEs syn: at nye og avanserte måle- og styringssystemer vil ha en rekke fordeler, deles ikke av Vannbevegelsen.

Måledata vil bli overført automatisk til nettselskapene og videre til kraftleverandør. Kundene "slipper" å lese av og sende inn målerstand. Men vil dette minske risikoen for feil i faktureringen? Vi tror ikke det. Det synes nokså innlysende at vi vil ha større kontroll med forbruket når vi leser av måleren selv.

Argumentet om at det blir lettere for kundene å skifte kraftleverandør, synes også mindre overbevisende. Vi har annet å ta oss til enn stadig å oppdatere oss på strømpriser. Statistikken viser at stadig færre gidder bruke tid på dette.

Vi liker ganske enkelt ikke systemet med et liberalisert strømmarked. Gi oss heller tilbake kraftverkene, strømnettet og retten til strøm. Et argument for innføring av automatiske målere skyldes nettopp liberaliseringen: systemet gjør det enklere å håndtere rasjoneringssituasjoner.

En utskifting vil omfatte ca. 2,5 millioner målepunkter, og NVE anslår at den samlede investeringskostnaden vil være rundt regnet 4,5 milliarder kroner. Kostnaden skal dekkes av kundene gjennom nettleien og vil bli på i underkant av kr. 2.000 på hver av oss.

Loggført