Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 60 - Okt. 2008 - Kommersialiseringsbestrebelser i vannforsyningen  (Lest 2795 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Torsdag 2. Oktober 2008, kl. 22:07

....- Jeg bruker med vilje ordet ’kommersialisere’ fremfor ’privatisere’, fordi det ikke er tale om noen umiddelbar privatisering her i landet. Her er det aktuelt med  kommersialisering i offentlig regi  – før EU- og WTO-regelverket etter hvert vil sørge for privatiseringen.
(...)

.......Det er gjennom decennier gjennomført tiltak i retning av en kommersialisering, som i første rekke vil bli gjennomført i offentlig regi. Man kan finne mange likhetstrekk ved å studere hva som er skjedd med strømforsyningen. Og fordi drikkevann og strømproduksjon stammer fra samme kilde, har liberaliseringen av strømmen allerede fått betydning for drikkevannet.

Loggført