Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

EUROPEISK NETTVERK MOT KOMMERSIALISERING AV VANN  (Lest 3385 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Mandag 22. September 2008, kl. 14:25

EUROPEISK NETTVERK MOT KOMMERSIALISERING AV VANN

Under Det europeiske sosiale forum i Malmö forrige uke ble Det europeiske nettverk mot kommersialisering av vann dannet. En rekke organisasjoner har arbeidet sammen for å utvikle dette nettverket. Nettverket vil motarbeide kommersialisering av vannforsyning i Europa og overvåke det som skjer særlig innen EU på dette området. Oppropet for å danne nettverket, samt forslag til plattform, finner dere her: http://www.spectrezine.org/weblog/?p=543.

Det finnes også en egen hjemmeside med vellykkede kampanjer for å rekommunalisere vannforsyning, etter at privatisering har vist seg å være mislykket, samt oversikt over hvor slike kampanjer er i gang:

http://www.remunicipalisation.org/.

Følgende hjemmeside er også nyttig for dem som jobber mot kommersialisering av vann: http://www.waterjustice.org/.

----------------------------------------------------------------------

6. BOLIVIA RENASJONALISERER VANNSEKTOREN

Verdensbanken hadde anbefalt Bolivia å privatisere sin drikkevannsforsyning, noe som førte til at fattige lokalbefolkninger i Bolivias tredje største by ikke lenger hadde råd til stadig dyrere vann. Etter massive protester og opprør, med flere dødsfall, renasjonaliserte Bolivia sektoren. Det USA-baserte vannkonsernet Bechtel saksøkte Bolivia i Verdensbankens tvisteløsningspanel. For å kunne føre saken, brukte de sitt datterselskap i Nederland, fordi dette landet har en investeringsavtale med Bolivia.
Bechtel krevde $30 millioner i erstatning. Selskapet vant saken, men bare delvis, etter som Bolivia bare ble avkrevd en erstatning på $1.

Likevel har Bolivia konkludert med at et slikt rettssystem ikke er legitimt, og har meldt seg ut av tvisteløsningsorganisasjonen i Verdensbanken. Dette er en kontroversiell beslutning. Det mobiliseres nå globalt for at ikke Verdensbanken og stormaktene skal kunne hindre Bolivia i å trekke seg ut.

http://www.brettonwoodsproject.org/art-16261;

http://boliviaoye.wordpress.com/2008/01/17/bolivia-demand-for-world-bank-prez-to-respect-bolivias-withdrawal-from-arbitration-court/ 


----------------------------------------------------------------------

7. OVERVELDENDE NEI TIL PRIVATISERINGER I LEIPZIG

 

Jo sterkere den demokratiske kontrollen med offentlige tjenester er, desto vanskeligere ser det ut til å være å privatisere dem. I en rekke land har man mulighet til å kreve folkeavstemninger over slike spørsmål, noe som har vist seg å være et viktig virkemiddel.
I Leipzig i Tyskland har man på denne måten klart å stanse privatisering av så vel av strømforsyningen som av andre viktige offentlige tjenester. En koalisjon av fagorganisasjoner, Attac, venstrepartiet Die Linke og De Grønne samlet tilstrekkelig med underskrifter (minst 5% av velgerne) for en folkeavstemning.
35 prosent av de stemmeberettigete deltok i avstemningen, og av disse stemte 87,4% nei til privatisering.
Etter lovene i delstaten Sachsen må et flertall utgjøre minst 25% av alle stemmeberettigete for at det skal være gjeldende, og det klarte de altså med god margin. Dermed måtte det politiske flertallet i bystyret bøye av. Nå forberedes lignende tiltak i et dusin andre byer i Tyskland. En ide for en demokratisk reform også her hjemme?


Loggført