Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 59 - September 2008 - Kampen om vannet (IV)  (Lest 3228 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Tirsdag 9. September 2008, kl. 21:47

Stortinget vedtok i våres en lov om vann og avløp. Den går ut på at vann- og avløpsverk skal være eiet av det offentlige, mens driften kan konkurranseutsettes. Det er gjort unntak for vann- og avløpsverk som drives av samvirker.
 
Loven åpner for kommersialisering. Det sier seg selv at ingen transnasjonale selskaper er interessert i driften, hvis det ikke finnes muligheter for fortjeneste. Det neste skrittet kan være at kommunene også tillates å beregne fortjeneste.

Loggført