Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 58 - September 2008 - Kampen om vannet (III)  (Lest 2791 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Tirsdag 9. September 2008, kl. 21:45

Kommuneloven og Regnskapsreformen splitter opp og bygger ned offentlig sektor, overfører verdier til selskaper, som vel ute av det kommunale fellesskapet, igjen søker sammen under en ny paraply – fjernt fra demokratisk kontroll. ”Noen” arbeider for en Multi Utility-organisering, som omfatter vann, avløp, strøm og vei under samme administrasjon, drift eller eierskap. Et transnasjonalt selskap som Veolia driver i tillegg renovasjon og transport. Egentlig er det tale om at hele infrastrukturen i samfunnet forsøkes kommersialisert.

Loggført