Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 54 juli 2008 Myten om kraftmangelen  (Lest 3559 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Søndag 15. Juni 2008, kl. 12:30

Det er ikkje sant at Noreg må importere kraft i eit normalår. Sidan 1990 har eksporten vore langt større enn importen.

I mange år har det vore noko nær tverrpolitisk semje om at Noreg har eit stort kraftunderskot i såkalla «normalår». Dette underskotet var kanskje det viktigaste argumentet for gasskraftforkjemparane, som kunne hevde at gasskrafta skulle erstatte den store importen av kolkraft frå kontinentet. Men argumentet var falskt. Det kroniske, norske kraftunderskotet er ein myte.

Loggført