Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 52 juni 2008 Tre myter om fornybar energi I  (Lest 3105 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Søndag 15. Juni 2008, kl. 12:18

Myte 1: Norge har inntil i år hatt for lite vannkraft til å dekke vårt eget energiforbruk, og Norge derfor har vært nødt til å prioritere utbyggingen av andre former for fornybar energi (altså vind, pellets, småkraft, biodrivstoff, bølgekraft, jordvarme etc.).

Myte 2: I og med at Norge angivelig har manglet strøm, har vi også behov for flere strømkabler fra Europa med sikte på import for å unngå strømrasjonering i Norge.

Myte 3: Dersom Norge etter hvert eksporterer mer av sin vannkraft til EU, vil EU stenge mange av sine kullkraftverk, altså en miljøpolitisk fulltreffer.

Loggført