Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannposten nr. 51 mai 2008  (Lest 4540 ganger) Skriv ut

1 B


Trude  Tirsdag 3. Juni 2008, kl. 16:37

Vi er overrasket og bekymret over de forslag til endringer i konsesjonslovene som Olje- og energidepartementet nå har lagt frem, og som langt på vei må karakteriseres som et privatiseringsfremstøt.
Av Hans H. Faanes, Jon Tveit og Erling Diesen.

Loggført


Trude  Søndag 15. Juni 2008, kl. 12:36

Hjemfallsretten - et ikke-tema?
Av Erik B. Næss

Som leserne av Vannposten vil være oppmerksom på kom Olje og energidepartementet (OED) med et høringsdokument om en revidering av Vassdragsreguleringsloven 14. mars i år. Høringsfristen var 30. april. En notis på noe få cm var alt landets største avis ofret på nyheten. De øvrige landsdekkende mediene har hittil behandlet saken med nærmest øredøvende taushet.

Men så endelig, på sine økonomisider fredag 30. mai hadde Aftenposten gitt plass til et innlegg om Hjemfallsretten. Energiveteranene ved trioen Hans H. Faanes, Erling Diesen og Jon Tveit, alle med bred og solid erfaring fra norsk energiforvaltning, hadde fått en hel spalte, et helt såkalt underinnlegg, for å redegjøre litt for den sikkert viktigste politiske avgjørelse Stortinget snart skal ta stilling til i inneværende stortingsperiode. Avisen hadde da også valgt ”riktig” ukedag for publiseringen for at viktige(?) lesere skulle kunne kose seg med disse betraktninger på sine elliptiske weekender.

Aningen sarkasme over tør være berettiget ut fra den kjensgjerning at for samtlige medier i Norge må en debatt om Hjemfallsretten kunne sies å ha vært aktivt sabotert. Dette til tross for at temaet inneholder debattmateriale av virkelige dimensjoner. Vannposten er unntaket. Den har gjort sine lesere oppmerksom på at det her er snakk om forvaltningen av landets desidert viktigste ressurs - vårt fremste konkurranseverktøy for fremtiden. I de øvrige medier skyves debatten under stol og det er ikke nytt av året. Temaet har vært fraværende også i de forgående valgkamper til tross for rekker av leserinnlegg om økede kraftpriser. Det kan ikke ha annen forklaring enn at noen er blitt enige om at ”dette skal det ikke snakkes om”. Aftenposten har da også med begrunnelsen ”plassmangel” avstått fra å trykke et innlegg i tråd med dette.

OED-minister Haga var for en tid siden i ”snilleste” laget med partikollega Arnstad, men kom  virkelig ut å kjøre i mediene da hun nå i juni tro feil på en hyttebrygge og i et stabbur på hjemmetunet. De to siste begivenheter er av triviell natur, men har ført til sjenerøst forbruk av tid og spalteplass i mediene. Hvordan kan det ha seg at disse henger seg opp i uvesentligheter og er helt uinteressert i Hagas ansvar for en lovutforming som kan få avgjørende betydning for folkets fremtidige velferd?   

Faanes, Diesen og Tveit setter fingeren på at det nye lovforslaget åpner for at 1/3 av fellesskapets vannkraftverk skal kunne selges til hvem som helst, og det åpnes også for at disse skal kunne leies ut. Kan statsminister Stoltenberg og Olje og energiministeren være vennlig å redegjøre for motivene for at en rødgrønn regjering ønsker å legge til rette for å slippe tunge privatkapitalistiske kretser inn for å høste utbytte fra fellesskapets formue.


Loggført