Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Myten om kraftmangelen  (Lest 17526 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Lørdag 5. April 2008, kl. 02:21

(13. 2. 2008) av Per Anders Todal

Utdrag: Det er ikkje sant at Noreg må importere kraft i eit normalår. Sidan 1990 har eksporten vore langt større enn importen. – Lite interessant, meiner NVE-direktøren. Det har blitt sagt så mange gonger at det liknar ei etablert sanning: «Noreg er nettoimportør av kraft i eit normalår.» Sidan midten av 90-åra har dette blitt hevda opp att og opp att i den norske energidebatten...

Hele artikkelen: http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1234

Loggført