Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Lenker til andre organisasjoner som arbeider med drikkevannssaken  (Lest 5195 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Lørdag 5. April 2008, kl. 00:55

www.polarisinstitute.org
The Polaris Institute er en kanadisk organisasjon som jobber for at vanlige innbyggere skal ta tilbake de demokratiske rettigheter som de er blitt berøvet av internasjonale firmaer som er så mektige at de kan diktere hva regjeringer skal foreta seg gjennom sin utstrakte lobbyvirksomhet og finansielle makt. En av prosjektene de jobber med dreier seg om vannproblematikken, og særlig multinasjonale firmaers utnyttelse av offentlige, og ofte allerede hardt pressede, drikkevannskilder med det mål for øye å tjene store penger på flaskevann.

www.fivas.org
Foreningen for Internasjonale Vann- og Skogstudier (FIVAS) er en uavhengig organisasjon som arbeider for å kartlegge konsekvenser av store vannrelaterte prosjekter og utbygginger i sør. De følger spesielt med på prosjekter der Norske næringsinteresser deltar, og forsøker å hindre Norsk deltakelse i prosjekter med store negative konsekvenser for mennesker og natur.

www.globalwaterintel.com
Global Water Intelligence (GWI) is a monthly, 32-page newsletter delivered via e-mail and in hard copy format providing analysis and strategic data on the international water market...

www.tni.org
Hjemmesiden til "The Transnational Institute", en verdensomspennende sammenslutning av intelektuelle aktivister. Står blant annet bak initiativet Water Justice.

www.canadians.org
Hjemmesiden til "The Council of Canadians", en stor Canadisk borgerrettighetsgruppe.
De har over 100.000 medlemmer, og en av mange saker de engasjerer seg i er kampen mot kommersialisering av drikkevannet.

www.wateractivist.org
Hjemmesiden til den grenen av Public Citizen (se under) som jobber for å beholde vann som et felles gode.

www.citizen.org
Hjemmesiden til "Public Citizen", en lobbyistgruppe som passer på borgerrettigheter i USA, og som har gjort det i over 30 år.


Loggført