Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Vannkraften til salgs?  (Lest 12887 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Lørdag 5. April 2008, kl. 00:26

(25. 8. 2005)

Utdrag: Svært mange av de viktige politiske utfordringene i framtida drukner i dagens valgkamp, i personstriden, omkring Carl I. Hagens innfall og utfall – og sist omkring det spillet som foregår omkring LOs påvirkning av partiene på venstresiden. Energipolitikken er hittil nesten ikke nevnt ut over at partiene på begge fløyer har problemer seg i mellom om farten i oljeutvinningen i nord. Etter vår mening er dette nesten helt underordnet i forhold til det som foregår – nesten i det skjulte - omkring hvem som skal forvalte og eie våre naturressurser. Det gjelder oljen, men ikke minst den evigvarende vannkraften. På det siste området inntar Norge en helt særegen stilling. Vi har så my ren kraft at vi nesten kan være selvforsynte dersom vi forvalter energibruken med noe mer vett enn mange gjør i dag.

Hele artikkelen: http://www.jarlsbergavis.no/debatt/leder/article1709265.ece

Loggført