Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Høyt tilsig og rekordhøy kraftproduksjon (men likevel høyere priser)  (Lest 12605 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Lørdag 5. April 2008, kl. 00:24

(27. 4. 2005) Kvartalsrapport fra NVE

Høyt tilsig, mye snø i fjellet og høye priser i Nord-Europa har gitt rekordhøy norsk produksjon og eksport av elektrisk kraft, viser NVEs kraftmarkedsrapport for første kvartal 2005.

Tilsiget til landets kraftmagasiner var 50 prosent høyere enn normalt i første kvartal. I tillegg var det mer snø enn normalt i fjellet. Samtidig har prisene i Nord-Europa vært høye og økende. Årsakene er økt pris på fossile brensler og på CO2-kvoter. Den gode ressurstilgangen og de høye prisene har gitt grunnlag for høy norsk produksjon og eksport...

Hele artikkelen: http://www.nve.no/modules/module_111/news_item_view.asp?iResponse=3&iNewsId=19373&iCategoryId=1204

Loggført