Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Tjenestedirektivet - høringsuttalelse fra vannbevegelsen  (Lest 5003 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Lørdag 5. April 2008, kl. 00:10

(23. 1. 2007)

Utdrag: Vi har begrenset vår uttalelse til å gjelde den betydningen Tjenestedirektivet kan få for vannforsyningen. Det har imidlertid vært nødvendig å trekke inn annet regelverk, og forslag til nye regler, fordi disse vil få betydning for om vannforsyningen faller inn under Tjenestedirektivets virkeområde eller ikke. Det overlates til medlemslandene å bestemme hvilken kategori de forskjellige offentlige tjenestene skal havne i. De tjenester som skal omfattes av direktivet er: tjenester som normalt ytes mot godtgjøring. De tjenester som ikke skal omfattes av direktivet er: ikke-økonomiske tjenester av allmenn interesse.

Loggført