Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Høringsuttalelse om tjenestedirektivet  (Lest 4780 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Lørdag 5. April 2008, kl. 00:01

(4. 5. 2006) av Trude Malthe Thomassen

Utdrag: Vi har begrenset vår uttalelse til å gjelde den betydningen Tjenestedirektivet kan få for vannforsyningen. Det har imidlertid vært nødvendig å trekke inn annet regelverk, og forslag til nye regler, fordi disse vil få betydning for om vannforsyningen faller inn under Tjenestedirektivets virkeområde eller ikke.

Loggført