Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Leserbrev til Fedrelandsvennen ang. Tronstadvannet  (Lest 5511 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 23:56

(16. 8. 2005) av Trude Malthe Thomassen

Fedrelandsvennen hadde en artikkel 10. august om klorsmak på drikkevann fra Tronstadvannet.
Klorsmaken er fremkommet etter at det er installert et anlegg som fjerner humus. Humus er
naturlige stoffer som ikke er skadelige. De setter imidlertid farge på vannet, slik at det ved store
konsentrasjoner kan virke skittent, og ved svært store konsentrasjoner kan de sette smak.

Men skadelig er humus altså ikke.

Det er heller ikke krav om humusfjerning før fargetallet er over 20 (tydelig brunt med lukt).
Seksjonsleder for ingeniørvesenet, Gunnar Vestøl påstår, noe oppsiktsvekkende, at Folkehelsa pålegger
vannverket å tilsette en viss mengde klor. Dette er feil. Folkehelsa har ikke myndighet til å kreve
kloring av drikkevannet. Folkehelsa har ingen myndighet over hodet. Det er et frittstående institutt
opprettet av Rockefeller Foundation. Instituttet er delvis statlig finansiert, delvis finansiert av
private interesser. Det skjuler også sine finansieringskilder.

Folkehelsa forsøker på forskjellig vis å få innpass i vannforsyningen. Instituttet opprettet et Vannverksregister
for mange år tilbake og gir inntrykk av at vannverk er pliktige til å gi opplysninger til dette registeret.
Her registreres vannkilde, rensemetoder og eierforhold.

Drikkevannsforskriften innført av Helse- og omsorgsdepartementet fastslår at alt drikkevann skal ha to hygieniske
barrierer. En av dem kan være rent vann fra vannkilden! Og ingen av dem behøver å være klor eller UV (ultraviolett
bestråling). Det er eventuelt Mattilsynet som pålegger et vannverk å desinfisere vannet, mens vannverket selv
bestemmer hvilken metode det skal bruke. Folkehelsa er en pådriver for innføring av humusfjerning og
UV-rensing - uavhengig av den opprinnelige vannkvaliteten! Folkehelsa vil at man skal se bort fra den generelt
gode kvaliteten på norsk drikkevann og innføre systemer som "renser" rent vann.
For å få gjennomført disse tiltakene skremmer Folkehelsa befolkningen med "forskningsrapporter" om dårlig drikkevann.
Kvaliteten på "forskningen" er mildt sagt lavmål. Giardia-utbruddet i Bergen kom derfor svært beleilig.

Folkehelsa vet å utnytte det maksimalt.

Humusfjerning er en forutsetning for UV-bestråling. Gunnar Vestøl ønsker seg UV-bestråling, men synes ikke å være
innforstått med hva dette innebærer. Slik avisen gjengir ham er han av den oppfatning at ledningsnettet ikke trenger
gjentatte spylinger når det først blir gjort grundig nå. Ved innføring av UV-bestråling er det imidlertid ekstra viktig
med spyling av ledningsnettet. UV-lyset kan bare drepe bakterier i klart vann som blir direkte bestrålt. Bakterier i
ledningsnettet vil imidlertid kunne mutere når UV-bestrålt vann strømmer gjennom ledningene. Det er ikke søkt å
sammenligne konsekvensene av bruk av UV med de konsekvenser antibiotikaen har ført til. Muterte bakterier grunnet UV-
bestråling  kan sammenlignes med antibiotikaresistente bakterier. Det er viktig at den norske befolkningen er klar over
at norsk drikkevann holder en god kvalitet, selv uten rensing. Det er bare et fåtall vassdrag som er forurenset i
en slik grad at rensetiltak er påkrevet. Vi kan trygt drikke vann fra bekker og tjern. Hva som er Folkehelsas mål,
kan man jo lure på, bekymring for folkehelsen synes det ikke å være.
 
Trude Malthe Thomassen
daglig leder
VANNBEVEGELSEN

Loggført