Vannbevegelsen.no

Folkebevegelsen for bevaring av vann som felleseie

Høringsuttalelse fra Vannbevegelsen vedr. Øvre Eikeren Energi  (Lest 5267 ganger) Skriv ut

1 B


Martin  Fredag 4. April 2008, kl. 13:59

(3. 9. 2003) Utklipp:

Det er vår oppfatning at vannforsyningen i Norge har fungert godt slik den har vært organisert inntil våre dager. Den omstrukturering av vannforsyningen som foregår i dag skyldes heller ikke misnøye med tidligere organisering, men er ideologisk betinget og en følge av internasjonalt press kombinert med svak kommuneøkonomi...

Loggført