Vannbevegelsen

Informasjon => Nyheter om vannsaken i Norge => Emne startet av: Martin på Fredag 4. April 2008, kl. 23:52

Tittel: Høringsuttalelse til NOU 2004:26 (om hjemfallsretten)
Skrevet av: MartinFredag 4. April 2008, kl. 23:52
(16. 2. 2005)

Utdrag: Utvalget er sammensatt av motstridende interessegrupper, men disse har allikevel det til felles at de har økonomiske interesser i sakens utfall. Etter vår oppfatning er utvalget derfor ikke bredt sammensatt, slik det blir påstått i høringsbrevet. Utvalget mangler ikke minst representanter for den norske befolkningen. Det anser vi som svært kritikkverdig. Naturressursene er i høyeste grad et fellesanliggende for landets innbyggere og for de fremtidige generasjoner. Disse interessene burde vært representert. Vi anser det som en svakhet at utvalgets mandat ikke har omfattet en vurdering av mulighetene for en videreføring av den gjeldende hjemfallsordningen...