Vannbevegelsen

Informasjon => Nyheter om vannsaken i Norge => Emne startet av: Martin på Fredag 4. April 2008, kl. 23:48

Tittel: Høringsuttalelse til Lov om pliktige elsertifikater
Skrevet av: MartinFredag 4. April 2008, kl. 23:48
(19. 1. 2005) av Vannbevegelsen og Strømforbrukerne

Utdrag: Vannbevegelsen og Strømforbrukerne vil bemerke at høringsfristen er svært kort. Det må også tas i betraktning at fristen i praksis blir enda kortere når man tar hensyn til at julen befinner seg innenfor de to månedene for høring. Departementet presiserer imidlertid at det er viktig at høringsfristen overholdes, fordi saken skal legges frem for Stortinget allerede til våren. Vi undrer oss over hvorfor det har slik hast og hvorfor man ser så liten hensikt i en offentlig diskurs. Korte høringsfrister hører, etter vårt syn, ikke hjemme i et system som legger vekt på demokratisk behandling.