Vannbevegelsen

Informasjon => Vannposten => Emne startet av: Martin på Fredag 4. April 2008, kl. 21:56

Tittel: Vannposten nr. 34 - Mai 2007
Skrevet av: MartinFredag 4. April 2008, kl. 21:56
Tema: Trenger vi mer kraft?

Utdrag: Målet med Energiloven var økonomisk avkastning på de omfattende investeringene; i nytale kalt 'samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, omsetning og overføring av kraft'. Umiddelbart etter Energilovens ikrafttredelse sank strømprisene i Norge. Det skyldtes kraftverkenes mulighet for å velte noe av investeringskostnadene over på forbrukere i andre land. Men ettersom overføringskapasiteten til utlandet ble bedret og eksporten steg, steg også prisene. År med kraftig eksport har gitt behov for import av kull- og atomkraft...