Vannbevegelsen

Informasjon => Vannposten => Emne startet av: Trude på Tirsdag 1. Juni 2010, kl. 16:23

Tittel: Vannposten nr. 74 Samvirkebasert vannforsyning
Skrevet av: TrudeTirsdag 1. Juni 2010, kl. 16:23


La vannforsyningen fortsatt være samvirkebasert

De vannforsyningsanlegg som driftes av kommuner i dag er historisk sett etablert i ikke-offentlig regi av abonnentene. Tidligere generasjoner har ytt store bidrag til vann og avløp, uten tanke på profitt; investeringene har vært i et 100-årsperspektiv.

..........