Vannbevegelsen

Informasjon => Vannposten => Emne startet av: Martin på Fredag 4. April 2008, kl. 18:35

Tittel: Vannposten nr. 32 - Apr. 2007
Skrevet av: MartinFredag 4. April 2008, kl. 18:35
Tema: Generalavtalen for handel med tjenester (GATS-avtalen)

Utdrag: I Verdens handelsorganisasjon (WTO) forhandles det nå om et nytt regelverk for tjenestesektoren. Hensikten er å endre eller fjerne alt som hemmer handel med tjenester. Friest mulig handel skal overordnes alle andre hensyn. Det er ingen konsensus i Norge om at frihandel skal være en overordnet målsetting for ethvert område i vårt samfunn. Men går Norge med på ovennevnte avtale, vil det bli vanskeligere å arbeide for andre synspunkter senere. Når Veolia, Suez, Fortum eller Vattenfall har kjøpt opp vannrettighetene og/eller drifter vannforsyningen, skal det mer til enn å si opp WTO-avtalen for å få tilbake kontrollen over vannressursene...