Vannbevegelsen

Informasjon => Vannposten => Emne startet av: Martin på Fredag 4. April 2008, kl. 17:16

Tittel: Vannposten nr. 11 - Des. 2004
Skrevet av: MartinFredag 4. April 2008, kl. 17:16
Tema: Kontrollen over drikkevannet

Utklipp: Et område som ikke har vært viet oppmerksomhet, men som kanskje er det mest sentrale i norsk råderett over vannressursene, er konsesjonsrettighetene. Tidligere var det slik at ingen kunne påberope seg eiendomsrett til vann. Man trengte ikke konsesjon for å levere drikkevann til et større område...