Vannbevegelsen

Informasjon => Vannposten => Emne startet av: Martin på Fredag 4. April 2008, kl. 17:06

Tittel: Vannposten nr. 10 - Nov. 2004
Skrevet av: MartinFredag 4. April 2008, kl. 17:06
Tema: Hvordan fastsettes vannprisen?

Kommentar: Ingen eier vannet, men grunneiere eier grunnen under vannet, eventuelt over der det er grunnvann. Grunneiere kan imidlertid ta ut vann til eget forbruk. Og det er ikke lenger krav til konsesjon for boring av egen brønn. Eiendomsrett til vannuttak for flere husstander eller til industriformål får man først etter konsesjonssøknad. Konsesjon gis av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Olje- og Energidepartementet (OED).