Vannbevegelsen

Informasjon => Nyheter om vannsaken i Norge => Emne startet av: Trude på Fredag 3. April 2009, kl. 18:18

Tittel: Høring: Lov om offentlig vann og avløp
Skrevet av: TrudeFredag 3. April 2009, kl. 18:18
Miljøverndepartementet har nå sendt ut på høring forslag til lov om offentlig vann og avløp. Forslaget er utarbeidet av Statens forurensingstilsyn, SFT.

http://www.regjeringen.no/pages/2172682/Horingsnotat_offeierskap_avlop.pdf

Høringsfristen er 15. juni.

Vannbevegelsen kommer tilbake til saken.