Vannbevegelsen

Informasjon => Vannposten => Emne startet av: Trude på Tirsdag 9. September 2008, kl. 21:45

Tittel: Vannposten nr. 58 - September 2008 - Kampen om vannet (III)
Skrevet av: TrudeTirsdag 9. September 2008, kl. 21:45
Kommuneloven og Regnskapsreformen splitter opp og bygger ned offentlig sektor, overfører verdier til selskaper, som vel ute av det kommunale fellesskapet, igjen søker sammen under en ny paraply – fjernt fra demokratisk kontroll. ”Noen” arbeider for en Multi Utility-organisering, som omfatter vann, avløp, strøm og vei under samme administrasjon, drift eller eierskap. Et transnasjonalt selskap som Veolia driver i tillegg renovasjon og transport. Egentlig er det tale om at hele infrastrukturen i samfunnet forsøkes kommersialisert.