Vannbevegelsen

Informasjon => Nyheter om vannsaken i Norge => Emne startet av: Martin på Lørdag 5. April 2008, kl. 00:11

Tittel: Giardiaepidemien - en gedigen bløff?
Skrevet av: MartinLørdag 5. April 2008, kl. 00:11
(6. 2. 2007)

Utdrag: For første gang i norsk historie ble en rekke mennesker syke av giardia høsten 2004. Stedet var Bergen. Så mange mennesker ble plaget av en illsint magesjau at man mente de måtte være smittet gjennom byens vannforsyning. Vanligvis blir det registrert ca. 400 giardia-syke hvert år, og disse har gjerne fått smitten i utlandet. Denne gangen dreide det seg om 905 tilfeller konsentrert til Bergen; altså en mangedobling av det normale innenfor samme tidsrom og sted. De fleste tilfellene soknet til Svartediket vannverk. Det var to mulige veier smitten kunne ha kommet inn i drikkevannsforsyningen. Den ene var ved forurensning av vannkilden. Den andre var via ledningsnettet. Giardia er så mangt. Den aktuelle sykdomsfremkallende varianten forekommer i menneskelig avføring og måtte på et eller annet vis stamme fra et menneske. Det var derfor naturlig å undersøke avrenning fra kloakk til drikkevannskilden eller direkte tilføring til ledningsnettet.