Vannbevegelsen

Informasjon => Nyheter om vannsaken i Norge => Emne startet av: Martin på Lørdag 5. April 2008, kl. 00:01

Tittel: Høringsuttalelse om tjenestedirektivet
Skrevet av: MartinLørdag 5. April 2008, kl. 00:01
(4. 5. 2006) av Trude Malthe Thomassen

Utdrag: Vi har begrenset vår uttalelse til å gjelde den betydningen Tjenestedirektivet kan få for vannforsyningen. Det har imidlertid vært nødvendig å trekke inn annet regelverk, og forslag til nye regler, fordi disse vil få betydning for om vannforsyningen faller inn under Tjenestedirektivets virkeområde eller ikke.